Announcements‎ > ‎

Open seminar about the Girjas-court case on Thursday, April 7

posted Apr 4, 2016, 12:33 AM by Ulrik Ilstedt

Tthere will be an open seminar about the Girjas-court case on Thursday, April 7, from 13:00 - 15:30 in the FEM Fika room on the fourth floor in the SLU building.

 Earlier this year the Gällivare court ruled in favor of the Sami village Girjas in this high-profile court case about the right for fishing and hunting on Sami village territory and several researchers from Umeå University and SLU were heard as expert witnesses in this court case. The seminar will be held in Swedish due to the fact that we have participants who are not comfortable speaking English on this topic. Coffee will be served outside our fika-room also for those who are not attending the seminar.

Girjasmålet – när forskning används som bevisning i domstol

Den 3 februari i år meddelade Gällivare tingsrätt dom i det så kallade Girjas-målet, där Girjas samebys rätt, i förhållande till svenska staten, till jakt och fiske ovan odlingsgränsen prövades. Detta var ett principiellt mycket betydelsefullt mål både för samebyn och för svenska staten. Tingsrätten kom fram till att samebyn har ensamrätt till jakten och fisket på området och att staten inte får upplåta denna rätt utan samebyns godkännande. I målet använde både samebyn och staten ett omfattande bevismaterial och mycket av den forskning som finns på området åberopades och behandlades av domstolen. Domen väcker många frågor om forskningens betydelse i en rättslig prövning och om vilka utmaningar som finns i framtiden. Vi vill nu i ett seminarium presentera de vetenskapliga frågor som diskuterades i processen och bjuda in intresserade forskare till en gemensam diskussion om forskningens roll i rättsliga processer.
 
Medverkande presentatörer:
Malin Brännström (jurist, UMU) – Girjas-målet från ett juridiskt perspektiv 

Matti Berg (ordförande Girjas sameby) – Samebyns perspektiv och hur förvaltar man detta?
Lars Östlund (ekolog, SLU) – Samiskt landskapsutnyttjande under 1000 år i norra Sverige 

Patrik Lantto (historiker, UMU) - Den statliga rennäringsadministrationen och frågan om samernas rätt till jakt och fiske
Moderator: Camilla Sandström (statsvetare, UMU)
 
I en gemensam paneldiskussion diskuterar vi sedan konsekvenser, vetenskapens roll och vad vi kan förvänta oss av den fortsatta processen
 
Plats: Skogens ekologi och skötsel (plan 4), Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Tid: 13.00-ca 15.30 den 7:e april 2016
 
Seminariet sker i samarbete mellan Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Juridiska institutionen, Umeå Universitet, Cesam-Vartoe, Umeå Universitet samt Statsvetenskapliga institutionen Umeå Universitet.

 Welcome!

Comments